Nắp khay vuông hộp cơm điện Bear B10

160.000

Nắp khay inox hộp cơm điện Bear có roăng cao cấp có van để mút chân không

Mô tả

Nắp khay inox hộp cơm điện Bear có roăng cao cấp có van để mút chân không